Background

Güvenlik Politikamız

Güvenlik Politikamız

Grup şirketlerimiz, faaliyet gösterilen sektörlerde sorumluluk sahasında bulunduğu Taraf Devlet tarafından uygulamaya koyulan güvenlik seviyelerine göre hareket etmeyi amaçlar. Tesislerimizdeki ve araçlarımızdaki güvenlik önlemleri ve işlemleri; araçlar, personelimiz, iş ortaklarımız, tedarikçiler ve ziyaretçiler, mallar ve hizmetler için, en az müdahale gerektirecek veya onlarda en az gecikmeye neden olacak şekilde uygulanacaktır.

Güvenlik seviyesine göre tanımlanan, güvenlik olaylarını tanımak ve onlara karsı önleyici önlemler almak için, bu ilgili birimlerde mevcut yer alan kılavuzları dikkate alarak, bütün grup işletmelerinde ve tesislerinde, uygun önlemlerle beraber, aşağıda sıralanan çalışmalar yapılacaktır:

• Tüm tesislerin güvenlik görevlerinin performansının sağlanması

• Tüm tesislere girişin kontrolü

• Bekleme ve yanaşma yerleri dahil, tüm tesisinin kontrolü

• Sadece yetkili personelin girişini sağlamak için, girişe yasaklanmış bölgelerin kontrolü

• Yük elleçlemesinin denetimi

• Harici giren emtianın elleçlemesinin denetimi

• Halen mevcut güvenlik iletişiminin sağlanması.