Background

Tedarikçi Yeterlik Süreci

Tedarikçi Yeterlik Süreci

Neta, Kurumsal Sorumluluk çerçevesinde Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalmak üzere açık bir taahhütte bulunmaktadır. Dolayısıyla, tedarikçilerimizin; yürürlükteki yasal yükümlülüklere bağlı kalması ve "Neta Tedarikçilerinin Uyması Gereken Etik Kurallar"ı da içeren asgari gereklilikleri karşılaması gerekmektedir.

Bu amaçla, Tedarikçi Seçimi sürecinin ayrılmaz bir parçası olan Tedarikçi Yeterlik Değerlendirme Süreci, Neta genelinde standart hale getirilmiştir. Sürecin uygulaması yeni tedarikçiler için ilk sipariş kararından önce, mevcut tedarikçiler için ise kapsama planına uygun olarak tedarik yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Tedarikçi seçiminde:

• Toco değerlendirme sonuçları,

• Önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları, gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

Çalışılan tüm tedarikçilerin;

• Neta Genel Satınalma Şartlarını,

• Tedarik Zincirinde Kurumsal Sorumluluk ve Tedarikçinin Uyması gereken Etik Kurallar Beyanını, kabul etmiş olması gerekmektedir.