Background

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

İyi bir kariyer yönetimi geçmişten bugüne gerek işverenler gerekse işgörenler için İK da ki en önemli husustur. İK’nın birincil görevi doğru kişiyi doğru pozisyona yerleştirebilmektir. Hem terfilerde hem yatay ilerlemelerde Grubumuz tüm planlama sürecini titizlikle ve dikkatle irdeleyerek yapar. Performans yönetimi ve değerlendirme sistemimizle orantılı hareket eden bu planlama ve yönetim sürecimizle işgörenlerimizin kişisel gelişimi, memnuniyeti, motivasyonu, artan hakları mutlaka ki “eşitlik” ilkesi dahilinde sağlanmaktadır.

NETA’DA KARİYER 

Daima “Biz” diyebilerek konuşabilen Grubumuzda bunu, iş ortamında dayanışma ve güven sağlayarak başarmaktayız. “Her Başarının Kilit Noktası Daima İnsandır.” İnanışımız doğrultusunda, personellerimizin değerlerinin ve kattıkları değerlerin bilincinde olarak devam ettik yolumuza.

Neta’da olmak fikirlerin takdir edildiği yerde olmaktır. Yüksek sesle paylaşımlar yapılarak gelen başarıdır. Hem yönetici-çalışan hem de çalışan-çalışan ilişkilerinde paylaşımların ahlaki değerler çerçevesinde samimiyetle yapılabildiği yerdir NETA.

Saygınlıkla ve eşitlikle yola başlamak isteyen, ilerlemek isteyen kişilerin doğru adresi şirketler grubumuzdur.