Background

Ücret Politikamız

Ücret Politikamız

Ücret Yönetimi

Ücretlendirmelerimizde öncelikli olarak içermesi gereken tüm ilkeleri (eşitlik, dengeli ücret, cari ücrete uygunluk, terfi ile orantılı ücret, bütünlük, nesnellik, açıklık) göz önünde bulunduruyoruz. Bunlarla beraber, işgörene her açıdan hakkını verebilmek için tüm ücret sistemlerini performans değerlendirmesinden sonra belirlediğimiz oran ve katsayılar dahilinde kullanıyoruz.

12 aylık sürecin sonunda iş gören; beceriye dayalı, özendirici ve performansa dayalı ücret sistemleri üzerinden değerlendirilir. Kıdeme dayalı ücreti, şirketimizin belirlediği kıdem sürelerine istinaden ekliyoruz. Kazanç ve kar paylaşımını ise özendirici ücret modeli altında değerlendirmeye alıyoruz.

Böylelikle personellerimizin her açıdan değerlendirmesini yapabiliyoruz. Tüm bu değerlendirmeler nihayetinde iş görenin yeni dönem hakkını belirliyoruz.