Background

Temel Politikamız

Temel Politikamız

Neta şirketler grubunun insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan lojistik sektörünün özel ihtiyaçlarına cevap verecek kaynakları temin etmenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Neta Grup’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Neta Grup’un insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

Nitelikli İşgücünü Grubumuza Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi:

• Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,

• Topluluğu geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,

• Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve stratejik yaklaşımla grubun geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

• Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,

• Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla         ilgili açık iletişimi desteklemek,

• Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek, İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.